Aanmelden Werkplaats of Jeugdzorg

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u altijd bellen of een mailtje sturen (via de pagina contact) t.a.v. Yvonne Gort. Wij kunnen dan meer informatie geven en eventueel een kenismakingsgesprek + rondleiding afspreken.

Wilt u uzelf of uw zoon/dochter daarna aanmelden, dan wordt er een intakegesprek ingepland. Daarin worden allerlei vragen gesteld: wie ben je, wat wil je gaan doen, wat zijn je talenten/interesses en wat wil je nog graag leren.
Daarna moeten nog wat zaken geregeld worden: financiën, doornemen van de huisregels en een contract ondertekenen.
Wanneer dit allemaal rond is dan zal er een begeleidingsplan worden opgesteld. Dit wordt doorgesproken met jou en/of je ouders/begeleiders.
Om de vier maanden vindt een tussenevaluatie met jou plaats (of met ouders/begeleiders mocht jij nog geen 18 zijn). Één keer in het jaar is er een evaluatie van het begeleidingsplan met jou en/of ouders/begeleiders.

Begeleidingstraject
Begeleidingsplan-
gesprek + actieplan
Dagelijkse evaluatie Tussenevaluatie één keer in 4 maand Jaar evaluatie gesprek

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u dus altijd bellen voor een kennismakingsgesprek of informatiepakket.