Aanmelden Jeugdzorg

U kunt informatie vragen, een vrijblijvende afspraak maken of uw kind aanmelden door te bellen naar 0523-657727 t.a.v. Yvonne Gort. Bij aanmelding volgt er eerst intakegesprek, daarin wordt het volgende besproken: welke dagen u opvang wilt, wat u belangrijk vindt in de opvoeding, financiën, wat we doen etc. Als u denkt dat dit de geschikte opvang is voor uw kind, dan worden er afspraken met betrekking tot de opvang vastgelegd in de ‘overeenkomst van opdracht’.
Na wederzijds akkoord wordt de overeenkomst ondertekend. Een startdatum kan nu worden afgesproken en na één maand volgt een korte evaluatie. Elk jaar wordt er met u een afspraak gemaakt voor een gesprek, dit wordt jaarlijks herhaald om te kijken of de opvang nog voldoet aan de verwachtingen van de ouders. Indien gewenst kan er een actieplan worden afgesloten met één doel.  Zie onderstaande schema.

Begeleidingstraject
Begeleidingsplan-
gesprek + actieplan
Dagelijkse evaluatie Tussenevaluatie één keer in 2 maand Jaar evaluatie gesprek

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u dus altijd bellen voor een kennismakingsgesprek of informatiepakket.