Begeleiding groep

Jouw leven, jouw plan

Op de nieuwe weg krijgt iedereen een eigen persoonlijke plan die gericht is op de ontwikkeling van eigen talenten, interesses en doelen. Het is een plan van aanpak met als uitgang: eigen regie en de eigen kracht.
Extra begeleiding en/of programma’s kunnen worden ingezet voor sociale, emotionele, onderwijs- en arbeidsmatige doelen.
Mocht je nog niet zeker weten waar jouw interesses liggen, dan kunnen wij daar naar op zoek. Doormiddel van ons eigen ontwikkelde talentenonderzoek op basis van de 14 beroepsafdelingen.

Begeleidingscyclus de Nieuwe Weg

Twee soorten dag invulling:

Ontwikkelingsgerichte dag invulling

De ontwikkelingsgerichte dag invulling is gericht op leren en vergroten van de zelfredzaamheid. Dag invulling is georganiseerd vanuit maatwerkvoorziening voor de doelgroep, die verzorging en begeleiding nodig hebben om tot maatschappelijke participatie komen en daardoor te komen tot een verbetering in welbevinden en welzijn. Gericht op dag invulling, dagstructuur, sociaal en persoonlijk functioneren.

Arbeidsmatige dag invulling

Gericht op ontwikkeling richting betaald werk. Het richt zich op ontwikkelen van basale werknemersvaardigheden o.a.:

  • Tenminste 1 uur aaneengesloten kunnen werken
  • 1 of meerdere taken kunnen uitvoeren
  • 4 uur per dag belastbaar zijn

Dan heb je: arbeidsvermogen.

Lees voor meer informatie over de arbeidsmatige dag invulling de pagina: Arbeidstrainingstraject.

Algemene begeleiding

Je volgt ontwikkelingsgerichte of arbeidsmatige dag invulling, maar voor iedereen richten wij ons op:

  • Meer in de maatschappij: op externe locaties werken en/of externe samenwerkingen
  • Talentenbenutting: eigen regie persoonlijk trajectplan
  • Meer leren en ontwikkelen: arbeid, scholing, trainingen etc.