Over Jeugdzorg

Wat onze vakantieopvang bijzonder maakt, is de rijke natuurlijke speelomgeving en dat wij doelen kunnen stellen. Hierbij bieden wij het volgende aan :

Begeleidingstraject:
– Intake + begeleidingsplan opstellen
– Dagelijkse evaluatie
– Tussenevaluatie om de vier maanden
– Jaar evaluatie gesprek

Kinderen en jongeren met een beperking  zijn welkom op onze vakantieopvang . De opvang vindt plaats in een groepsruimte met een houtwerkplaats. We werken vaak met een thema. Daarbij worden passende en uitdagende activiteiten aangeboden in de werkplaatsen, spelletjes en andere activiteiten binnen en buiten. Elke dag buiten spelen vinden we erg belangrijk. Spelen in een natuurrijke omgeving stimuleert alle ontwikkelingsgebieden van een kind. Het stimuleert de concentratie, het vermogen om samen te spelen en te werken. Het stimuleert hun nieuwsgierigheid en stress en spanning nemen af. Spelen met natuurlijke materialen maakt dat kinderen hun fantasie gaan gebruiken. Buiten ervaren ze een echte wereld, waaraan ze hun eigen fantasie toevoegen. Bij Speel- en Werkplaats De Nieuwe Weg kunnen wij deze natuurrijke omgeving bieden en zitten buitenactiviteiten dagelijks in het programma. Wij hebben een: dierenweide, natuurspeeltuin, modderkeuken, poel, sportveld, klim en klauter speeltuin, grote zandbak en veel ruimte om met speelvoertuigen rond te rijden. Ook kunnen kinderen spelen met, zand, steen en hout.
Tevens is het altijd mogelijk om de dieren te verzorgen of te aaien.

Wij gaan uit van wie kinderen zijn, wat ze kunnen en welke talenten ze hebben. Daarbij laten we ons inspireren door de pedagogische visie van Reggio Emilia. Deze visie gaat ervan uit dat ieder kind competent, krachtig en intelligent is; het gaat om de individuele ontplooiing van het kind. De nadruk wordt gelegd op het luisteren in plaats van het vertellen. Kinderen die zich niet kunnen uitdrukken in gesproken of geschreven taal kunnen dat wel via creërende activiteiten en ons doel is hier naar te luisteren en hun individuele ontwikkeling bij te houden en te stimuleren. In de praktijk houdt het in dat kinderen veel ruimte krijgen om zelf te ontdekken en zelf keuzes te maken. In plaats van de kinderen bezig te houden worden de kinderen gemotiveerd om zelf te ontdekken. Onze binnen en buiten ruimten zijn hierop aangepast.

Veel ruimte en vrijheid voor ieder kind!

IMG_6908  IMG_6863