Over Jeugdzorg

Jongeren vanaf 12 jaar, met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking zijn welkom op onze werkplaats. Op een aangepaste, spelende wijze zullen zij meedraaien in de arbeismatige dag invulling van de werkplaats.
Wij gaan uit van wie de jongeren zijn, wat ze kunnen en welke talenten ze hebben. Daarbij laten we ons inspireren door de pedagogische visie van Reggio Emilia. Deze visie gaat ervan uit dat ieder kind competent, krachtig en intelligent is; het gaat om de individuele ontplooiing van het kind. Ons doel is te luisteren naar het individu en de ontwikkeling bij te houden en te stimuleren. In de praktijk houdt het in dat de jongeren veel ruimte krijgen om zelf te ontdekken en zelf keuzes te maken.

In principe draaien de jongeren mee in de dag structuur van de werkplaats en gaan ze aan de slag op 1 van de 14 beroepsafdelingen. Wanneer zij nog geen duidelijk doel hebben/niet weten wat ze later willen worden, dan volgen ze het zelf ontwikkelde talentenonderzoek van de Nieuwe Weg. We gaan dan aan de slag met het ontdekken van persoonlijke interesses, kwaliteiten en interesses. Uiteindelijk kunnen zij meedraaien in het arbeidstrainingstraject:

  1. Talentenonderzoek
  2. Arbeidstraining op de Nieuwe Weg
  3. Begeleide stage

Scholingstrajecten:

Mocht er baad bij zijn dan hebben wij ook speciale scholingstrajecten. In samen met de huidige school en evt. Landstede richten wij speciale trajecten op die passend zijn bij het individu. Lees voor meer informatie hierover de pagina Scholingstrajecten.

Begeleidingstraject: