Dagprogramma

Tijd Activiteiten maandag en donderdag vanaf 15.00 uur
15.00 Ophalen van school
15.30 Drinken en praten over de dag
15.45 Planbord: overleggen en kiezen wat hij/zij gaat doen:

–          Geplande activiteit

Vrij spel binnen of buiten, evt. dieren verzorgen

17.30 Ophalen / overdracht met ouders
18.00 Sluiting BSO