Dagprogramma

Tijd Activiteit
9.00 Opening en overleg
9.30 Keuze activiteiten
10.30 Pauze
11.00 Vaste activiteiten
12.30 Pauze
13.00 Vaste en Keuze activiteiten
15.00 Pauze
16.00 Afsluiten