Financiën werkplaats

Bij de Nieuwe Weg verlenen wij zorg aan mensen vanuit meerdere wetten. Ontvangt u zorg uit één van deze wetten of denkt u er voor in aanmerking te komen, dan kunt u bij ons zorg inkopen. De wetten zijn:

Ook werken wij vanuit de Jeugdzorg voor personen onder de 18 jaar.