Mees richting haar toekomstdroom

Het is niet gebruikelijk om WMO-middelen, waar dagbesteding onder valt, én onderwijsmiddelen in te zetten voor mbo-studenten. Door een samenwerking tussen verschillende partijen is dit voor Mees wel gelukt. Hierdoor kan ze nu werken aan haar toekomstdroom.


Mees is een 16-jarige student met een enorme passie voor tekenen en het maken van
illustraties. Haar grote droom is dan ook om illustrator te worden én haar eigen boek uit te brengen, waarin ze aan de hand van illustraties uitlegt wat autisme precies inhoudt. Omdat Mees autisme heeft, zijn de ouders van Mees lang opzoek geweest naar een school waar Mees haar vaardigheden verder kan ontwikkelen. Na een lange zoektocht zijn ze uitgekomen bij de Start.route. Mees gaat nu drie dagen per week naar school en loopt één dag per week een beschermde stage bij De Nieuwe Weg om te kijken wat haar talenten zijn en of het haalbaar is om een mbo niveau 2 diploma te halen. Een goede samenwerking tussen de Start. route, De Nieuwe Weg en de gemeente Dalfsen heeft er voor gezorgd dat dit mogelijk is voor Mees. Na veel gesprekken met de ouders van Mees, StartCollege, Vechtdal College Ommen, de gemeente Dalfsen en natuurlijk Mees zelf, is er een plan ontstaan. Drie dagen school en één dag per week een beschermde stage bij De Nieuwe Weg. Dit was echter makkelijker gezegd dan gedaan. De Nieuwe Weg is een bedrijf dat mensen vanuit hun krachten en talenten een waardevolle en passende plek in de maatschappij biedt. Dit doen ze vanuit een veilige en op relatie gerichte warme aanpak. Yvonne Gort, eigenaresse van De Nieuwe Weg: “Dit traject wordt gezamenlijk gefinancierd vanuit onderwijs en zorg. Eigenlijk past dit niet in de huidige wet- en regelgeving. Wanneer de gemeente Dalfsen niet de randjes zou hebben opgezocht, zou Mees nu thuiszitten.”

Gelukkig is dit niet het geval! StartCollege heeft samen met het Vechtdal College en De Nieuwe Weg een plan opgezet waarbij Mees op school vakken volgt op mbo 2 niveau en een beschermde stage loopt bij De Nieuwe Weg. Stagelopen is verplicht wanneer studenten een niveau 2 diploma willen halen. Een beschermde stage houdt in dat Mees begeleiding krijgt van professionals. Dit jaar doet ze het talentenonderzoek op het terrein van De Nieuwe Weg waar ze 14 verschillende beroepsafdelingen hebben. En volgend jaar, wanneer ze dit heeft afgerond en een keuze heeft kunnen maken gaat De Nieuwe Weg samen met school en Mees opzoek naar een externe stageplek. Tijdens deze stage krijgt ze begeleiding vanuit school maar óók vanuit De Nieuwe Weg. ‘Is er begeleiding nodig? Prima, dat kunnen we één uur doen maar ook vier uur doen. Er kan een begeleider met haar mee op stage,’ zegt Yvonne Gort. ‘Het is prachtig als scholen en zorgorganisaties samen een schooltraject op maat kunnen maken, zodat meerdere leerlingen, die niet helemaal passen in het reguliere systeem toch een diploma kunnen halen. Dat vind ik ook zo mooi aan Landstede en StartCollege, zij gaan niet uit van de gemiddelde leerling, maar maken een passend plan bij de leerling. Dat is mooi.’ ‘Laatst kreeg Mees op school een opdracht waarbij ze zichzelf moest tekenen. Hier kreeg de klas een ochtend de tijd voor, maar Mees was nog niet klaar. We hebben haar de tekening laten afmaken, daar is ze de hele dag mee bezig geweest. Ze beeldde precies uit hoe zij zichzelf ziet en hoe ze zich voelt. Als ze dat op die manier doet kunnen wij alleen maar zeggen: ja, graag! De tekening was echt prachtig, zo gedetailleerd.’, aldus Dorien, de coach van Mees. ‘We weten niet of Mees uiteindelijk een diploma haalt of een reguliere baan aankan, maar door de samenwerking die er nu is krijgt Mees wel de kans zich te ontwikkelen en te werken aan haar droom