Ommer Marke viert jubileum met Clockworks nestkast actie.

Op maandag 11 november 2019 heeft De Nieuwe Weg een nestkastje aangeboden aan de wethouder van Ommen Bart Jaspers Faijer, hiermee startte het nestkastenproject. Hieronder hebben wij het artikel vermeld dat door De Toren over deze avond geschreven is. Voor het volledige artikel zie: De Toren

 

Ommer Marke viert jubileum

Op maandag 11 november heeft Agrarische Natuur vereniging de Ommer Marke haar 25-jarige jubileum gevierd. De vereniging heeft momenteel 115 leden; het meest agrariërs in de gemeenten Ommen en Dalfsen.

In 2012 heeft De Ommer Marke een visie geschreven waarin haar ambities staan beschreven. het 25-jarig bestaan was een reden om de visie bij te stellen naar ontwikkelingen die de vereniging heeft doorgemaakt en de nieuwe kijk landbouw met de daarbij horende opgaven. Deze visie is maandag 11 november aangeboden aan de gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Die toonde zich blij met groepen die de samenwerking opzoeken en constructief meewerken aan een buitengebied waarin zowel natuur als landbouw een plaats hebben.
Daarna startte wethouder Bart Jaspers Faijer het nestkastenproject door een eerste nestkastje in ontvangst te nemen. Iedere aanwezige kon een nestkastje mee naar huis nemen en kon zich inschrijven voor een nestkast voor een van de boerenerfvogels die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het was een geslaagde en gewaardeerde avond.