Onderaannemerschap

Wat is onderaannemerschap zorg?

Wanneer je PGB ontvangt vanuit de WMO of de WLZ kun je zorg bij ons inkopen. Echter mocht het zo zijn dat jij ZIN (Zorg In Natura) of een andere leveringsvorm vanuit de WLZ ontvangt dan PGB, dan kun je bij ons geen zorg inkopen.

Dit kan wel wanneer wij in onderaannemerschap treden bij een organisatie waar jullie al bij aangesloten zijn. Dit kan bijvoorbeeld de organisatie zijn waarbij u een woonvoorzinging heeft of individuele begeleiding ontvangt.

Bij onderaannemerschap in de zorg geeft de zorgaanbieder waarmee jij een zorgovereenkomst hebt, een deel van het werk door aan andere zorgaanbieders. In het geval van De Nieuwe Weg is dat dan bijvoorbeeld de (arbeidsmatige)dagbesteding of individueel begeleiding (o.a. jobcoaching, scholingstraject etc. zie kop: Wat bieden wij aan).

De eerste organisatie is in dat geval ‘opdrachtgever’ en de onderaannemer (De Nieuwe Weg) is ‘opdrachtnemer’. De afspraken tussen hoofdaannemer en onderaannemer worden meestal vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. Dit is iets anders als een zorgovereenkomst. In de overeenkomst van opdracht wordt beschreven welke verantwoordelijkheden de onderaannemer heeft ten opzichte van de opdrachtgever.

Samen kunnen wij in overleg met de organisatie waarbij u al bent aangesloten, om te kijken wat er eventueel mogelijk is.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op!