Even voorstellen…

IMG_4476Wij zijn Yvonne Gort en Bennie Klok. Samen met onze twee zoons wonen en werken wij op het erf van Speel- en Werkplaats De Nieuwe Weg.

Yvonne..

..heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt, met name in het Speciaal Voortgezet Onderwijs. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen en jongeren met een beperking. Ze heeft verschillende functies gehad. Zo is Yvonne groepsleerkracht geweest, zorgcoördinator, stage coördinator, adjunct-directeur en locatieleider.

Naast haar werk heeft ze aanvullende studies gedaan: speciaal onderwijs, video-interactiebegeleiding, stagecoach en meerdere losse cursussen. Yvonne heeft haar expertise op het gebied van psychiatrische aandoeningen en verstandelijke beperkingen dus niet alleen in de praktijk opgedaan – ze kent ook de onderliggende theorie. Tevens is ze in het bezit van een diploma Hoger Management en ze heeft ervaring met het leiden van een organisatie. Dat ze deze kennis en ervaring kan inzetten door kinderen en mensen met een beperking een fijne plek bij haar thuis te geven, is helemaal Yvonne.

Bennie..

..is de technicus in ons bedrijf. Hij kan de deelnemers alles leren op technisch gebied. Hij is jarenlang onderhouds- en motormonteur geweest. Bennie kan alles maken wat gerepareerd, verbouwd, bedacht of in elkaar gezet moet worden. Hij doet dat uiteraard met de vaardigheden die hij zich eigen heeft gemaakt vanuit zijn opleiding en ervaring, maar het is ook gewoon zijn natuur. Bennie is altijd nieuwsgierig naar hoe dingen werken en neemt constructies en systemen als vanzelf in zich op. Zijn technische kennis is dan ook enorm breed: elektra, hout, metaal, auto’s, motoren en fietsen hebben geen geheimen voor hem.

Bennie vindt het super om deze kennis over te dragen aan een ieder die iets wil maken of leren op technisch gebied. De rust en het geduld waarmee hij dat doet maakt dat hij elke leerling op zijn gemak kan laten werken, ongeacht het niveau. De voldoening over het uiteindelijke werkstuk is voor de maker zelf, die van Bennie zit in de trots en het groeiende zelfvertrouwen van zijn leerlingen.

Gekwalificeerde medewerkers

De medewerkers van De Nieuwe Weg zijn geschoold en voldoen aan de kwaliteitseisen zoals de overheid die heeft bepaald. We zijn voor de buitenschoolse opvang geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.