Re-integratietraject

Gemeenten begeleiden mensen bij hun terugkeer naar het werk na bijvoorbeeld ziekte. Een re-integratievoorziening kan gericht zijn op het leren van vaardigheden, of het opdoen van werkervaring. Maar kan ook als doel hebben dat je weer onder de mensen bent. Dit sluit aan bij het Arbeidstrainingstraject op De Nieuwe Weg.

Re-integratievoorziening aanvragen

Een re-integratievoorziening vraag je aan bij jouw gemeente of het UWV in jouw woonplaats (Contactgegevens UWV-kantoren). De gemeente kan zelf bepalen hoe je een voorziening moet aanvragen. Informeer hiernaar bij de gemeente.
Vraag je hulp aan? Dan beoordeelt de gemeente of je daar aanspraak op kunt maken. De gemeente moet bij die beoordeling met verschillende dingen rekening houden:

De hulp moet:

  • de snelste weg zijn voor jou om (weer) betaald werk te vinden;
  • aansluiten bij jouw persoonlijke mogelijkheden;
  • passen in het re-integratiebeleid van jouw gemeente.

De gemeente zal uitzoeken welke voorziening voor jou de kortste weg naar werk betekent. Ze kan daarbij gebruik maken van bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een medische keuring en een beroepskeuze- of interessetest. De gemeente kan voor die onderzoeken andere instanties inschakelen.

In vijf stappen jouw terugkaar naar het werk na ziekte. Hier is de gemeente verantwoordelijk voor:

  1. Je ontvangt een bijstandsuitkering
  2. Je ontvangt een IOAW- of IOAZ-uitkering
  3. Je ontvangt een ANW-uitkering
  4. Je hebt geen uitkering, maar je staat wel als werkloos geregistreerd bij het UWV
  5. Je hebt een baan waarbij jouw werkgever een loonkostensubsidie van de gemeente ontvangt

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op!

Bron: Patiëntenfederatie Nederland - Hulp gemeente bij re-integratie