Scholingstrajecten

In onze ervaring, vallen er veel jeugdigen tussen wal en schip. Door problematiek/ beperking/ omstandigheden lukt het ze niet om volledig naar school te gaan en komen soms zelfs thuis te zitten. Zij voelden zich niet begrepen en werden niet geprikkeld d.m.v. het opzoek gaan naar hun eigen intrinsieke motivatie: “Wat wil ik nou in mijn leven, waar wordt ik blij van, hoe kan ik op mijn eigen manier een plekje binnen deze maatschappij bekleden?”. De begeleidingsstijl van de Nieuwe Weg is dan ook toegespitst op de drie psychologische basisbehoeften van Luc Stevens: competentie, autonomie en verbondenheid.

Ik ben geen  resultaat van mijn omstandigheden,
ik ben het resultaat van mijn keuzes en besluiten (Stephen Covey).

In samenwerking met Landstede MBO maken wij alternatieve schoolroutes op maat. Er wordt gekeken naar het individu en de eigen situatie. Zo zijn er in de afgelopen 2 jaar 4 routes ontstaan, omdat elk individu een ander plan vereist; jouw leven, jouw plan. De eerste alternatieve route was een pilot met Landstede, deze is nu definitief gemaakt, genaamd Start Route. De andere 3 routes zijn later ontstaan door te kijken naar het individu en zijn/haar persoonlijke situatie en met deze persoon mee te bewegen.

Alternatieve schoolroutes bij school uitval:

Alternatieve schoolroute 1 (16+):

Deze alternatieve route is ontstaan voor de jeugdigen die al bij ons op de werkplaats kwamen. Velen hebben geen diploma. Zij wilden na intensieve opbouwende begeleiding toch wel een opleiding behalen, om een evt. (vrijwilligers)baan binnen interessegebied op eigen niveau te bekleden.

 • Talentenonderzoek
 • MBO lessen (entree en evt. niveau 2) volgen op de Nieuwe Weg
 • Stagelopen (e.v.t. met passende ambulante begeleiding)
 • Examens die worden afgenomen door Landstede
 • Arbeidstraining volgen op de Nieuwe Weg
 • Sociale vaardigheidstrainingen volgen op de Nieuwe Weg

Alternatieve schoolroute 2 (16+):

Deze alternatieve route is ontstaan op aandragen van Landstede, voor een leerling die niet binnen het reguliere schoolsysteem paste, kon niet alleen op externe stage en halve dagen naar school.

 • MBO opleiding volgen op MBO locatie, met aangepaste lestijden.
 • talentenonderzoek mocht dit nodig zijn
 • Een beschermde interne stage op de Nieuwe Weg
 • uitloop naar een externe stage met een ambulant begeleider (die wordt afgebouwd waar mogelijk)
 • Arbeidstraining volgen op de Nieuwe Weg
 • Sociale vaardigheidstrainingen volgen op de Nieuwe Weg

Alternatieve schoolroute 3 (16-):

Deze alternatieve route is ontstaan voor jongeren onder de 16 op het VSO (-ZMOK). Waar ook zij niet binnen het onderwijssysteem pasten. Op het voorgezet onderwijs moet je nog veelal algemene vakken volgen die niet binnen de motivatie, voor een baan later, passen. Deze route is gestart om de motivatie van de deelnemers vast te houden en te prikkelen.

 • MBO lessen volgen op het VSO
 • Praktijkvak volgen (binnen de intrinsieke motivatie) met ambulant begeleider van de Nieuwe Weg op MBO Landstede zelf.
 • Externe stage met ambulant begeleider van de Nieuwe Weg + oefenen met de arbeidsvaardigheden die getoetst worden voor MBO diploma.
 • Doorstroom naar alternatieve schoolroute 1 of 2 wanneer 16+
 • Arbeidstrainingen volgen op de Nieuwe Weg
 • Sociale vaardigheidstrainingen volgen op de Nieuwe Weg

 

Alternatieve schoolroute ter voorkoming van uitval:

Alternatieve schoolroute 4  (12+):

Deze alternatieve route is ontstaan voor jongeren in reguliere scholen, om te voorkomen dat ze van school worden verwijderd. Vaak zit het volgen van een opleiding niet in problemen van het niveau, maar in de opzet van een systeem van scholen waarin zij moeite hebben met bijv. sociaal functioneren in een groep, plannen, organiseren, huiswerk maken, onduidelijke structuren, zwakke communicatieve vaardigheden, energiebalans m.b.t. plannen vrije tijd, thuis problematiek, specifieke problemen behorend bij een psychische diagnose.

 • Reguliere MBO opleiding volgen
 • Ondersteuning van ambulant begeleider voor plannen van schoolzaken, huiswerk etc.
 • Ondersteuning van ambulant begeleider op stage voor o.a. informatie over problematiek van jongere, coachen van bedrijf specifiekere begeleiding van jongere,

Er zullen nog veel meer routes ontstaan, omdat we op maat werken. Elke bovenstaande route wordt opnieuw bekeken of het passend is bij deze jongere en e.v.t. aangepast.

Jouw leven, jouw plan.