Wat bieden wij aan

Soorten begeleiding:

Visie op begeleiding

Uniek mens

Iedereen kan/mag zijn wie hij is. We bekijken iedere persoon als een uniek mens, met zijn/haar talenten.

  1. We werken vanuit een liefdevolle en accepterende attitude
  2. We gaan niet uit van beperkingen, maar van mogelijkheden
  3. We richten ons in eerste instantie op het versterken van het contact
  4. We bieden maatwerk om doelgericht te begeleiden als het contact eenmaal gemaakt is.

De begeleiding

De begeleiding van ons is gebaseerd op de 3 psychologische basisbehoeften van Stevens, die alle mensen nodig hebben en kracht geven: autonomie (‘ Ik kan het zelf’), competentie (‘Ik kan het’) en relaties (‘Ik hoor erbij’). Dit is de houding van waaruit wij begeleiden en de basis  voor de 4 domeinen in de begeleidingsplannen: WASA

  • Welbevinden/ Gezondheid: Een ander woord voor welbevinden is geluk. Om te kunnen sturen op geluk, is het dus belangrijk om te weten welke factoren van invloed zijn op ons welbevinden. Goed kijken naar de woon en leefomstandigheden is daarbij ook belangrijk.
  • Autonomie: zicht hebben op en handelen in overeenstemming met persoonlijke waarden/ overtuigingen (‘Wat vind ik belangrijk in het leven voor mij’) en krachten. Dag invulling/werken, wonen, vrije tijd afstemmen op deze waarden en krachten, de doelen van jou en je zelfredzaamheid is daarbij uitgangspunt.
  • Sociale relaties (participatie): Kan de deelnemer invulling geven aan zijn sociale leven, hobby’s en interesses.
  • Eigen kracht: Deelnemers voelen zich prettig als ze uitgedaagd worden en kunnen doen waar ze goed in zijn, zonder hierbij overvraagd te worden. Als deelnemers zich kunnen richten op het verwezenlijken van hun dromen of wensen, dan komen ze in hun kracht en is groei en toename van welbevinden mogelijk. Samenwerken met je netwerk, de mensen om je heen in jouw omgeving is daarbij ook heel belangrijk.

Het algemene doel voor iedereen is: geluksgericht werken.