Visie en missie

“Wees jezelf en benut je talenten”

De Nieuwe Weg bieden een plek waar je mag zijn wie je bent en kunt doen wat bij je past. Ieder mens is uniek. Wij kijken waar je talenten liggen en dat is het uitgaanspunt van ons werk. Het is hier een veilige, warme, gestructureerde plek waar oog is voor de mens, door goed te kijken en te luisteren.

In samenwerking met jou en jouw netwerk stellen wij een plan op waarin je krachten, interesses en talenten leiden tot een voor jou gelukkig leven. Het bijhouden van een portfolio maakt dat jij de regie hebt over jouw eigen ontwikkelingsproces.

Wij geloven dat de kwaliteit van leven wordt verhoogd door je op een passende plek in de maatschappij waardevol en nuttig te voelen.

Iedereen is welkom

Voorop staat dat een ieder zich prettig bij ons moet voelen. Als je goed in je vel zit en het gevoel hebt dat je iets kunt, gaat ontwikkelen en groeien vanzelf. Daarom hechten wij zo aan een ontspannen sfeer en een prettige omgang met elkaar. Waar nadruk ligt op talenten en niet op een ieder zijn lichamelijke-, psychische-, of verstandelijke beperking.

Wij weten vanuit onze ervaring dat je van elkaar kunt leren, niet alleen bij doe-activiteiten, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Wederzijds begrip en respect voor je medemens ontstaan dan vanzelf – een vaardigheid waar je je hele verdere leven plezier van hebt!