Visie

“Wees jezelf en benut je talenten”

Wij bieden een plek waar je mag zijn wie je bent en kunt doen wat bij je past. Ieder mens is uniek. Wat je zwakkere kanten of beperkingen ook zijn. We kijken waar je talenten liggen en van daaruit werken we. Er zal voor iedere deelnemer een plan worden geschreven met daarin de interesses, talenten en doelen.

Zorg en begeleiding worden daarom op iedereen persoonlijk afgestemd. Wij bieden daarnaast een veilige plek aan waar mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen. Dit doen wij door oog te hebben voor de mensen en goed te kijken en te luisteren. De duidelijkheid en structuur op de speelwerkplaats zullen hieraan bijdragen. De werkzaamheden zullen worden aangepast aan wat je kunt, zodat een ieder zich competent en zelfstandig kan voelen.

Iedereen is welkom

Voorop staat dat een ieder zich prettig bij ons moet voelen. Daarnaast proberen wij iedereen iets te laten doen wat hij of zij leuk vindt en waar hij of zij goed in is. Als je goed in je vel zit en het gevoel hebt dat je iets kunt, gaat ontwikkelen en groeien vanzelf. Daarom hechten wij zo aan een ontspannen sfeer en een prettige omgang met elkaar. Onze activiteiten en voorzieningen hebben een wisselwerking met die basisvoorwaarde van je veilig en prettig voelen.

Wij weten vanuit onze ervaring dat je van elkaar kunt leren, niet alleen bij doe-activiteiten, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Wederzijds begrip en respect voor je medemens ontstaan dan vanzelf – een vaardigheid waar je je hele verdere leven plezier van hebt!