Visie en missie

“Wees jezelf en benut je talenten”

De Nieuwe Weg bieden een plek waar je mag zijn wie je bent en kunt doen wat bij je past. Ieder mens is uniek. Wij kijken waar je talenten liggen en dat is het uitgaanspunt van ons werk. Het is hier een veilige, warme, gestructureerde plek waar oog is voor de mens, door goed te kijken en te luisteren.

In samenwerking met jou en jouw netwerk stellen wij een plan op waarin je krachten, interesses en talenten leiden tot een voor jou gelukkig leven. Het bijhouden van een portfolio maakt dat jij de regie hebt over jouw eigen ontwikkelingsproces.

Wij geloven dat de kwaliteit van leven wordt verhoogd door je op een passende plek in de maatschappij waardevol en nuttig te voelen.

Leer- en werkplaats de Nieuwe Weg:

Ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige dag invulling:

 1. Ontwikkelingsgerichte dag invulling: gericht op leren en vergroten van zelfredzaamheid. Dag invulling georganiseerd vanuit maatwerkvoorziening voor doelgroep, die verzorging en begeleiding nodig hebben om tot maatschappelijke participatie komen en te komen tot een verbetering in welbevinden en welzijn. Gericht op dag invulling, dag structuur, sociaal en persoonlijk functioneren.
 2. Arbeidsmatige dag invulling: deelnemers te ontwikkelen richting betaald werk. Het richt zich op ontwikkelen van basale werknemersvaardigheden, tenminste 1 uur aaneengesloten kunnen werken, 1 of meerdere taken kunnen uitvoeren, 4 uur per dag belastbaar zijn, dan heb je; arbeidsvermogen.

 Je volgt ontwikkelingsgerichte of arbeidsmatige dag invulling, maar voor iedereen richten wij ons op:

 1. Meer in de maatschappij: op externe locaties werken en/of externe samenwerkingen
 2. Talentenbenutting: Eigen regie persoonlijk trajectplan
 3. Meer leren en ontwikkelen: arbeid, scholing, trainingen etc.

Kernwaarden van De Nieuwe Weg

 • Gelijkwaardigheid
 • Iedereen is uniek
 • Waardevol, gewaardeerd en nuttig voelen (ik hoor erbij en ik doe mee)
 • Erkend voelen
 • Structuur en duidelijkheid
 • Verbinding met anderen
 • Eerlijkheid
 • Veilige, niet oordelende, onvoorwaardelijke relaties