WLZ (Wet Langdurige Zorg)

WLZ

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Om zorg bij de Nieuwe Weg te ontvangen moet u een PGB hebben of een combinatie tussen de leveringsvormen mpt en PGB. De leveringsvormen vpt en mpt worden namelijk vergoed vanuit zorgverzekeraars, de Nieuwe Weg heeft geen contract bij zorgverzekeraars. Zie in het kopje PGB aanvragen WLZ hieronder uitleg over de verschillende leveringsvormen.

WLZ aanvragen

1. Indicatie aanvragen WLZ

WLZ kunt u zelf aanvragen bij het CIZ (centrum indicatiestelling zorg), online op www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl, of u kunt een printbare versie downloaden op ciz.nl/aavraagformulier en opsturen naar CIZ, Postbus 2690, 3500 GR Utrecht.
Uitleg over uw WLZ zorgaanvraag vindt u op: www.ciz.nl. De verschillende formulieren, o.a. vindt u op www.ciz.nl/formulieren.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz):

  • Als u een aandoening, stoornis of handicap heeft;
  • En als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan;
  • En u deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang).

2. PGB aanvragen WLZ

Als u een indicatie heeft gekregen van het CIZ dan kunt u een PGB aanvragen bij het zorgkantoor in uw regio. Het CIZ verstuurd de indicatie naar het Zorgkantoor. Vaak nemen zij contact met u op. Op www.zorgkantoor.nl/postcodecheck kunt u vinden bij welk zorgkantoor u moet zijn.

U moet de keuze maken hoe u de zorg geleverd wil hebben, dit overlegt het Zorgkantoor met u. De WLZ heeft meerdere leveringsvormen net zoals de WMO, namelijk:

  • Volledig pakket thuis (vpt)
  • Modulair pakket thuis (mpt)
  • Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Combinatie tussen mpt en PGB.

Bij vpt en mpt moet de zorg naar het oordeel van het zorgkantoor verantwoord en doelmatig kunnen worden geleverd. Bij een pgb is de verzekerde hier zelf verantwoordelijk voor, u kunt de zorg zelf inkopen, hier komt echter wel meer administratie bij kijken. Voor meer informatie over de leveringsvormen kijkt u op www.zorginstituutnederland.nl/leveringsvormen.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op!